(Auteurs)Recht

Al het werk wat Cor Lemaire heeft gemaakt is auteursrechtelijk beschermd. Als iemand een werk of een opname wil uitvoeren/gebruiken of uitzenden moet dat gemeld worden. Dit geldt zowel voor professionals als voor amateurs.
Primair kan dat plaatsvinden bij Buma/Stemra. Mocht men werk willen arrangeren of anderszins aanpassen is vooraf toestemming nodig van de erven Cor Lemaire. Dit kan middels het onderstaand getoonde mailadres Wil men meer informatie over het auteursrecht dan kan men terecht op de website auteursrecht.nl alsmede mijnlicentie.nl.
Praktische adressen